Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Tietosuojaseloste

Keltainen Salonki Oy tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Keltainen Salonki Oy

Yhteystiedot: Eteläinen Hesperiankatu 16 B, 00100 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Hanne Seiteri / Keltainen Salonki Oy, Eteläinen Hesperiankatu 16 B, 00100 Helsinki, p. 09 4540441, sähköposti: keltainen.salonki@kolumbus.fi

2. Rekisteröidyt

Keltaisen Salongin asiakasrekisterissä ovat yrityksen hoitola-, tuoteosto- ja verkkokauppa-asiakkaat sekä henkilöt jotka ovat olleet yhteydessä Keltaiseen Salonkiin liittyen tuotteisiimme tai palveluihimme.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

 • Asiakkaille tehdyt hoidot, käytetyt hoitoaineet sekä myydyt hoitotuotteet. Asiakasrekisteriin kirjataan myös esim. allergiat yms. erityispiirteet jotka on hyvä tietää hoitoja tehdessä.
 • Tuoteostoasiakkaiden ostamat tuotteet ja niiden yhteydessä annetut näytteet yms.
 • Verkkokauppa-asiakkaiden tilaamat ja heille lähetetyt tuotteet.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 • Asiakassuhteen hoitaminen sekä palveluista, tuotteista, tarjouksista ja tapahtumista kertominen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

 • Yteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Asiakastiedot: tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista sekä tiedot asiakkaan erityispiirteistä.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Eteläinen Hesperiankatu 16 B, 00100 Helsinki.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee että tietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Tietoja käytetään pelkästään Keltainen Salonki Oy:n omaan suoramarkkinointiin asiakkaille. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Keltainen Salonki Oy:lle tietojen käyttö suoramarkkinoinissa jolloin asiakkaalle ei lähetetä markkinointipostia.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voi poistaa.

On huomioitavaa, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa ( luku 2, 10§) määritellyn ajan ( 10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätösestä teitosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia on saatu ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta.
 • Asiakkaalta itseltään hänen ollessa itse yhtedessä yritykseen.
 • Asiakkaalta itseltään hänen osallistuessa kilpailuihin yms. joissa annetaan yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Keltainen Salonki Oy:n ulkopuolelle

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee postumaan itse vastaamalla viestiimme ettei enään halua markkinointipostia.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja Keltainen Salonki Oy:ssä tyskentelevät käittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimssa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.